Jak se přihlásit na Výlet s námi?

Na akci se můžete přihlásit:

  • - emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
    - telefonicky na čísle 775 177 566
    - přímo na webových stránkách.

    Po přihlášení Vám budou místa rezervována 5 dní, během kterých je třeba výlet uhradit.

  • Akci můžete uhradit:
    - na účet spolku Senvia č. ú. 290 044 9259/ 2010 (Fio banka); jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo, do poznámky jméno,  příjmení a název výletu (zkrácený).

- v hotovosti, vždy ve čtvrtek 17-18, Galerie 9, přízemí vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

- složenkou – jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo, do poznámky jméno,  příjmení a název výletu (zkrácený)


Výpis z účtu, potvrzení banky o vkladu, ústřižek složenky nebo příjmový pokladní doklad vydaný Senvia z. s., slouží jako doklad o zaplacení.
Detailní informace k akci (pokyny k odjezdu) obdrží účastníci po závazném přihlášení, tj. po úhradě (emailem nebo v papírové podobě). Časový harmonogram obdrží účastníci v den konání akce.
Platbou  účastník akce stvrzuje, že je seznámen s všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi.
Příspěvek zahrnuje:  autobusovou dopravu, doprovod, svačinu a informační materiály o navštívených místech, mapky apod., v případě, že není uvedeno jinak. Akcí se mohou účastnit i děti od 3 let. V autobuse musí mít vlastní sedadlo, proto platí plnou cenu.

Storno podmínky
Storno podmínky při odřeknutí účastníkem akce::
při zrušení od 4 týdnů a více před konanou akcí, vracíme 100% z ceny
při zrušení mezi 4 a 3 týdny před plánovaným datem vracíme 50 % z ceny
při zrušení mezi 3 a 2 týdny před plánovaným datem vracíme 30 % z ceny
při zrušení později než 14 dní před akcí: poplatek je nevratný (z důvodu smluvních závazků  třetích stran, tj.   dopravce apod.)

Náhradník
V případě, že se účastník nemůže připojit k výletu, nabízíme možnost přihlásit místo sebe náhradníka, a to bez jakéhokoli dalšího poplatku. Je však nutné tuto změnu nahlásit organizátorům včetně jména a kontaktních údajů náhradníka.

Zrušení akce ze strany Senvia
Organizátor si vyhrazuje právo zrušit akci při nízkém počtu účastníků. O této skutečnosti uvědomí účastníky (kontaktní osobu) minimálně týden před plánovaným začátkem akce. V tom případě vrací účastníkovi celou částku do 10 pracovních dnů od zrušení akce. Finanční částku vracíme způsobem, jakým byla uhrazena, při platbě složenkou se odečítá poplatek za složenku, tj. 26 Kč. Spolek Senvia si zároveň vyhrazuje právo na změnu programu ze závažného důvodu, v tomto případě budou účastníci včas informováni. V případě neuskutečnění akce z důvodu překážek na straně Senvia z. s., hradí náklady spojené s vrácením peněz Senvia z. s.